Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2012

wezsiewgarsc
20:24
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromolewka olewka vianieklam nieklam
wezsiewgarsc
20:24
7896 10b5 390

December 24 2011

wezsiewgarsc
10:28

nic sie nie uklada, od prawie roku emocjonalna dupa. nie rozumiem, nie wiem, caly czas to samo.

Reposted fromnieklam nieklam
wezsiewgarsc
10:27
Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, 
że zawsze będzieny istnieli... 
— Myslovitz- Książka z drogą w tytule
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi vianieklam nieklam
wezsiewgarsc
10:25
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromolewka olewka vianieklam nieklam
wezsiewgarsc
10:25
7896 10b5 390
wezsiewgarsc
10:12


 ‎Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.

— JAN TWARDOWSKI
Reposted fromjdeg jdeg vianieklam nieklam

December 10 2011

wezsiewgarsc
20:46
Czasami osoba, od której niczego nie oczekujesz, staje się osobą, bez której nie możesz się obejść.
— Love and Other Drugs

November 12 2011

wezsiewgarsc
15:28
1568 d11d 390
Reposted fromnawrocka nawrocka viasraniewbanie sraniewbanie
wezsiewgarsc
15:28
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon. (Nadzieja!)
Reposted fromzabka zabka viasraniewbanie sraniewbanie

November 11 2011

wezsiewgarsc
22:09
9344 7e21 390
Reposted fromsavor savor vianamesarestupid namesarestupid
wezsiewgarsc
22:08
5970 2b7c
wezsiewgarsc
22:07
rano jest ci tylko trochę smutno, że na wyświetlaczu nie ma nic. nie zapominaj się. nie możesz mieć wszystkiego.
— dekodery-i-anteny.blogspot.com/
Reposted frommadinsane madinsane vianamesarestupid namesarestupid
wezsiewgarsc
22:07
0248 3876 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianamesarestupid namesarestupid
22:06
wezsiewgarsc
22:06
8826 3c7a 390
wezsiewgarsc
21:57
wezsiewgarsc
21:57
8219 55fa 390
Reposted frombanita banita vianamesarestupid namesarestupid
wezsiewgarsc
21:57
5973 b3b6 390
wezsiewgarsc
21:56
7301 6039 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl